Comunicat de presă eveniment 23-24 octombrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Incluziune socială pentru o viață mai bună

În zilele de 23 – 24 octombrie 2015, respectiv vineri și sâmbătă, începând cu ora 12:30, VENT CONSULTING TEAM S.R.L. a organizat, la Hotel RAMADA PARC Sala Terra, reuniunea membrilor și potențialilor membri ai rețelei de parteneriat format în cadrul proiectului Incluziune socială pentru o viață mai bună, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/143268.

Proiectul aflat în implementare de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, S.C. Vent Consulting Team S.R.L., Asociația One Profi are ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială).

Fiecare om are nevoie de şansa de a se dezvolta. Este foarte plăcut modul cum am ajuns să ne înţelegem. Esenţialul a fost atins. Sperăm într-o bună încadrare pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate şi considerăm ca experimentând incluziunea socială alături de noi aceste persoane vor deveni mai active si prezente în societate contribuind la bunăstarea ei. Mesajul lansat Cristian MATEI – Vent Consulting Team S.R.L.

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat, precum şi persoane din grupul ţintă.

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact: contact@ventteam.ro; telefon/fax: 0213128457; website: www.integrare-sociala.ro. Persoana de contact: Ionescu Eugen – asistent manager.

Comunicat de presă

Comunicat de presă eveniment 9 octombrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Incluziune socială pentru o viață mai bună

Miercuri, 7 octombrie și joi, 8 octombrie 2015, începând cu ora 14.00, respectiv 12.00, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanta a organizat la Hotel IBIS Constanța Sala Ovidiu, evenimentul organizat în vederea reunirii membrilor și potențialilor membri ai rețelei de parteneriat format în cadrul proiectului Incluziune socială pentru o viață mai bună, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/143268.

Proiectul este în curs de implementare pe o perioadă de 20 luni de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, S.C. Vent Consulting Team S.R.L., Asociația One Profi şi are ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială).

Biserica noastră Ortodoxă îi primește cu dragoste pe toți oamenii, respectându-le demnitatea personală și ocrotindu-i în comunitatea sa. Orice om rațional își exprimă apartenența la comunitate și societate, de aceea el trebuie să se bucure de drepturi firești, indiferent de rasă, de credință, de starea de sănătate, referindu-mă, în special, la persoanele cu dizabilități. Omul care este în cărucior, dar gândește și relaționează cu semenii săi are aceeași demnitate cu ei. Membrii comunității rrome au aceleași drepturi ca oricare altă persoană, astfel încât dezavuăm orice discriminare și privire disprețuitoare. De aceea, slujitorii Bisericii exercită o misiune prin care îi îmbrățișează pe toți oamenii, tratându-i cu respect, cu prețuire, cu iubire frățească neștirbită și bucuria de a-i integra în comunitatea Bisericii.

Ca să împlinim această menire, cea mai grea, cea mai frumoasă, dar și cea mai sfântă și mai plăcută înaintea lui Dumnezeu, Îl rugăm mereu pe Cel Atotputernic, Dumnezeul Iubirii Cel slăvit în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, să ne însuflețească cu harul cel sfințitor și să ne sporească puterile ca sa devenim cu toții o familie armonioasă în credință și iubire, spre folosul tuturor.”

Mesajul lansat de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat, precum şi jurnalişti.

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@zmc.ro; telefon: 0341 176.415; site: www.integrare-sociala.ro. Persoana de contact: Luiza Țigmeanu – Secretar administrativ.

Comunicat de presă

Comunicat de presă eveniment 30 mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Incluziune socială pentru o viață mai bună

Joi, 28 mai și vineri, 29 mai 2015, începând cu ora 14.00, respectiv 12.00, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanta a organizat la Hotel Ramada Majestic Sala Ion Luca Caragiale, evenimentul organizat în vederea reunirii membrilor și potențialilor membri ai rețelei de parteneriat format în cadrul proiectului Incluziune socială pentru o viață mai bună, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/143268.

Proiectul este în curs de implementare pe o perioadă de 18 luni de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, S.C. Vent Consulting Team S.R.L. şi are ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială).

Prin activitățile acestui proiect se urmărește:

  • 1) Identificarea oportunităților de integrare pe piața muncii a persoanelor de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială, precum și informarea și diseminarea acestor informații către un număr de 1417 persoane;
  • 2) Creșterea șanselor de integrare socio-profesională pentru 1417 persoane (957 de etnie romă, 220 persoane cu dizabilități, 240 tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială);
  • 3) Furnizarea în vederea ocupării de programe de formare profesională precum: maseur, lucrător în izolații, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, barman, contabil, expert local pe problemele romilor, ospătar, electrician constructor, competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale, competențe informatice și competențe în limbă străină pentru un număr de 1176 de persoane vulnerabile și supuse riscului de excluziune socială (816 de etnie romă, 120 persoane cu dizabilități, 240 tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială)

„Biserica noastră Ortodoxă îi primește cu dragoste pe toți oamenii, respectându-le demnitatea personală și ocrotindu-i în comunitatea sa. Orice om rațional își exprimă apartenența la comunitate și societate, de aceea el trebuie să se bucure de drepturi firești, indiferent de rasă, de credință, de starea de sănătate, referindu-mă, în special, la persoanele cu dizabilități. Omul care este în cărucior, dar gândește și relaționează cu semenii săi are aceeași demnitate cu ei. Membrii comunității rrome au aceleași drepturi ca oricare altă persoană, astfel încât dezavuăm orice discriminare și privire disprețuitoare. De aceea, slujitorii Bisericii exercită o misiune prin care îi îmbrățișează pe toți oamenii, tratându-i cu respect, cu prețuire, cu iubire frățească neștirbită și bucuria de a-i integra în comunitatea Bisericii.

Ca să împlinim această menire, cea mai grea, cea mai frumoasă, dar și cea mai sfântă și mai plăcută înaintea lui Dumnezeu, Îl rugăm mereu pe Cel Atotputernic, Dumnezeul Iubirii Cel slăvit în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, să ne însuflețească cu harul cel sfințitor și să ne sporească puterile ca sa devenim cu toții o familie armonioasă în credință și iubire, spre folosul tuturor.

Mesajul lansat de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat, precum şi jurnalişti.

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@zmc.ro; telefon: 0341 176.415; site: www.integrare-sociala.ro. Persoana de contact: Luiza Țigmeanu – Secretar proiect.

Comunicat de presă

Argument

Proiectul a fost gândit şi elaborat pornind de la recomandările, strategiile şi obiectivele identificate în POSDRU 2007-2013 şi DCI (Document Cadru de Implementare), structurat sub influenţa analizei situaţiei actuale de pe plan naţional şi a tendinţelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpună în practică, prin măsuri şi instrumente active strategii menite să susţină, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a unei organizaţii în particular şi a unei societăţi în general.

Integrare Sociala - ArgumentPrin activităţile propuse prin proiect, respectiv: consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială, programe de calificare în meserii căutate pe piaţa muncii cu scopul integrării persoanelor vulnerabile aparţinând grupului ţintă şi de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare, dezvoltarea stimei de sine, încrederea în propria putere de a depăşi obstacolele psihologice – acestea se integrează perfect în obiectivele DMI.

De asemenea, proiectul este relevant pentru obiectivul general POSDRU prin prisma faptului că acesta contribuie la facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, respectiv persoane de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, tinerii care părăsesc la împlinirea vârstei de 18 ani instituţiile sistemului de stat de protecţie în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. Proiectul urmăreşte asigurarea condiţiilor propice pentru dezvoltarea continuă a carierei a 1417 de persoane vulnerabile (957 persoane de etnie romă, 220 persoane cu dezabilităţi şi 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială) prin participarea la servicii de informare şi consiliere în carieră. La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilităţii în rândul acestor persoane vulnerabile din sectoarele vizate prin proiect.