1. Managementul proiectului

1. Managementul proiectului

1.1. Instruire şi pregătire echipă de implementare;

1.2. Elaborare şi actualizare plan de acţiune (PA), matrice de monitorizare şi raportare (MMR), proceduri;

1.3. Implementare, monitorizare şi evaluare PA;

1.4. Derularea procedurilor de achiziţie;

1.5. Amenajare, echipare şi dotare spatii;

1.6. Auditul proiectului

1.7. Expertiza contabilă

1.8. Arhivarea

Activitatea are ca scop realizarea cadrului şi menţinerea acestuia pentru o implementare corectă şi eficientă a proiectului, pentru trasabilitatea unei evidenţe financiar-contabile corecte, pentru respectarea tuturor legilor, ordinelor şi instrucţiunilor care au legătură cu implementarea în bune condiţii a proiectului, pentru urmărirea şi verificarea îndeplinirii indicatorilor şi atingerea obiectivelor propuse, respectând bugetul alocat.

Vor fi elaborate şi actualizate continuu planul de acţiune detailat, matricea de monitorizare şi procedurile necesare implementării. Sub-activitatea 1.4. se implementează de către solicitant şi are ca scop completarea bazei materiale necesară şi utilă pentru implementarea proiectului, achiziţionarea unor servicii complete şi de calitate pentru desfăşurarea unor sub-activităţi pentru care solicitantul şi Partenerii nu au expertiza necesară şi achiziţionarea de materiale şi bunuri necesare desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor proiectului. Toate achiziţiile se vor realiza în conformitate cu OG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Management Proiect