2. Asigurarea vizibilităţii

2. Asigurarea vizibilităţii proiectului şi dezvoltarea unei campanii publice de conştientizare şi informare privind oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile

2.1. Realizare pagină web şi materiale de promovare a proiectului flyere, afişe, broşuri, pliante, presa scrisă);

2.2. Transmitere informaţii pe diferite canale: flyere, afişe,broşuri, pliante, presa scrisă, site;

2.3. Organizare şi realizare conferinţă lansare proiect;

2.4. Organizare şi realizare conferinţă finalizare proiect;

2.5. Promovarea unei reţele de parteneriat la nivel local în vederea identificării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile. Activitatea are ca scop promovarea proiectului, informarea potenţialilor beneficiari din grupul ţintă asupra beneficiilor pe care acest proiect le oferă, respectând regulile şi cerinţele cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală. La cele două conferinţe de presă (una de promovare şi una de finalizare) vor fi invitaţi reprezentanţi mass-media (ziare, televiziuni şi posturi de radio), alţi factori interesaţi pentru mediatizarea proiectului. Scopul acestor conferinţe de presă este de a disemina informaţiile referitoare la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, dar şi de a promova formarea profesională în rândul tinerilor ce părăsesc sau au părăsit sistemul de protecţie. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai angajatorilor, reprezentanţi ai societăţii civile şi nu în ultimul rând ai instituţiilor publice cu responsabilităţi pe piaţa forţei de muncă. Pentru a asigura o bună implementare a proiectului şi pentru a fi siguri de o prezenta numeroasă la programele de formare, se vor încheia convenţii de colaborare cu cei care vin în contact direct cu persoanele care aparţin grupului ţintă. În acest sens, ne vom orienta către ONG-urile care au activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, cele care reprezintă minoritatea romă, instituţii din judeţ, etc. Aceste convenţii au rolul de a identifica şi încuraja persoanele de etnie romă şi cele cu dizabilităţi să participe la programele de formare profesională în vederea integrării lor socio-profesionale. Totodată, pe lângă încurajarea participării la programele de formare, prin intermediul acestor convenţii se vor identifica şi oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Vizibilitate proiect