3. Organizare grup de sprijin

3. Organizare grup de sprijin pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

3.1. Înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru de Incluziune Socială în Bucureşti pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială

3.2. Constituirea unui grup de sprijin pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

3.3. Selectarea şi recrutarea grupului ţintă în vederea furnizării serviciilor de informare şi consiliere profesională;

3.4. Consilierea de specialitate individuală pentru 1417 de persoane vulnerabile (957persoane de etnie romă, 220 persoane cu dezabilităţi şi 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială). Grupul de sprijin îşi va desfăşura activitatea prin consilierea membrilor grupului ţintă. Prin intermediul acestui Centru de Incluziune Socială se oferă sprijin social pentru persoanele vulnerabile aparţinând grupului ţintă prin consiliere profesională şi orientare în carieră în vederea dezvoltării de abilităţi necesare angajării (cum se scrie un CV, tehnici de prezentare la interviu, precum şi altele), asistenţă psihologică asigurată de doi psihologi profesionişti pentru depăşirea obstacolelor psihologice din viata socio-profesională şi pentru a avea încredere în propriile puteri şi decizii, etc. Creşterea calităţii vieţii acestor persoane este condiţionată de rezolvarea nevoilor lor. Astfel, instruirea va consta în activităţi de consiliere psihologică ce presupune dobândirea / redobândirea respectului de sine pentru 957 persoanele de etnie romă, 220 cu dizabilităţi şi 240 tinerii de peste 18 ani care se pregătesc să părăsească sistemul de protecţie socială, explorarea şi dezvoltarea potenţialului propriu, dobândirea unor abilităţi de autocontrol, rezolvarea conflictelor de natură emoţională, consiliere psiho-socială şi profesională – individuală şi de grup; socială care presupune discuţii individuale şi de grup cu beneficiari în vederea dezvoltării abilităţilor de inter-relaţionare, respect reciproc, auto-reprezentare în fata instituţiilor statului, comunicare, implicare activă în viaţa comunităţii; juridică ce le va permite grupurilor vulnerabile să-şi cunoască drepturile / îndatoririle sau să primească îndrumări de specialitate în ceea ce priveşte oportunităţile de angajare oferite de legislaţia în vigoare din domeniul muncii, să cunoască termeni de specialitate (contract de muncă, fişa postului, etc.).

Grup de sprijin