5. Furnizarea programelor de formare profesională

5. Furnizarea programelor de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor a 1176 persoane vulnerabile (816 persoane de etnie romă,120 persoane cu dizabilităţi, 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială)

5.1. Recrutarea şi selectarea a 1176 persoane vulnerabile participante la programele de formare profesională;

5.2. Autorizarea programelor de formare destinate grupului ţintă;

5.3. Furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională pentru 600 de persoane din grupul ţintă, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază astfel: competenţe sociale şi civice, antreprenoriale, informatice şi de comunicare în limba engleză;

5.4. Desfăşurarea a 5 programe de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor a 120 persoane vulnerabile (curs de lucrător în izolaţii, agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, electrician constructor şi ospătar);

5.5. Furnizarea a 19 programe de formare profesională pentru persoane supuse riscului de excluziune socială (maseur, barman, contabil, expert local pe problemele romilor);

5.6. Evaluarea participanţilor la formarea profesională. Activitatea are ca scop încadrarea în reglementările legale privind desfăşurarea programelor de formare profesională a adulţilor privind cursuri de calificare. Recrutarea celor 1176 de persoane vulnerabile se va realiza din cele 1417 persoane consiliate. Grupele de formare vor fi formate din aproximativ 24 persoane pentru fiecare curs/program de formare profesională.

Programe de consiliere