Obiective

Obiectivul general

Facilitarea accesului la educaţie prin formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială).

Obiectivele proiectului generează beneficii în principal pentru grupul ţintă. Prin activităţile proiectului se urmăreşte să se creeze securitate emoţională persoanelor vulnerabile, să stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, sa alcătuiască un sistem de valori pe care să-l urmeze şi să-l respecte membrii grupului ţintă, să îmbunătăţească abilităţile sociale, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, să-i înveţe pe acestea principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul – dar nu cel din urmă – să creeze premise de reintegrare în familiile naturale. Prin urmare, proiectul propune o abordare integrată prin corelarea instrumentelor şi măsurilor personalizate pentru grupul ţintă, precum orientare, informare, consiliere şi formare profesională pentru o participare activă pe piaţa muncii pe termen lung. Vor fi promovate operaţiuni specifice pentru persoane excluse social sau expuse riscului de excluziune socială în scopul redirecţionării acestora către oportunităţi de integrare pe piaţa muncii identificate în cadrul proiectului. Prin urmare, adaptarea abilităţilor membrilor grupului ţintă la cerinţele de pe piaţa muncii prin noile competenţe dobândite după finalizarea cursurilor măresc şansele lor de orientare profesională. În acest mod, pe termen lung, se asigură creşterea competitivităţii şi facilitarea menţinerii pe piaţa muncii, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale ale acestora şi cu necesităţile pieţei muncii din domeniile vizate de proiect. Prin programul de formare profesională, grupul ţintă dobândeşte competenţe pentru care există cerere pe piaţa forţei de muncă, creşte nivelul de angajabilitate pentru grupul ţintă, creează instrumentul de acces pentru grupul ţintă către angajatorii din zonă. O altă categorie de beneficiari sunt angajatorii din regiunile de implementare. Aceştia vor beneficia de forţa de muncă calificată, lucru care va contribui la creşterea nivelului calitativ al activităţii pe care ei o desfăşoară.

Noile competenţe vor fi certificate printr-un examen conform metodologiei certificării şi toţi absolvenţii vor primi certificate recunoscute la nivel naţional. Se preconizează a fi obţinută o rată de promovabilitate de 95% a examenului de certificare în una dintre calificările oferite prin proiect, dar şi pentru cursul de limbi străine. Realizarea acestor deziderate se vor face prin dezvoltarea unor programe specifice integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile care va avea rezultate pozitive asupra mentalităţii persoanelor excluse social sau expuse riscului de excluziune socială în ceea ce priveşte ocuparea şi menţinerea unui loc de muncă. În acest sens, vor fi furnizate servicii de informare, consiliere şi programe de formare profesională adaptate nevoilor specifice grupului ţintă format din 1417 persoane (957 persoane de etnie romă, 220 persoane cu dizabilităţi, 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială) inclusiv prin tehnici şi metode moderne. Dacă persoanele vulnerabile ce compun grupul ţintă au un minim de experienţă în domeniul cursului pe care doresc să-l urmeze, aceştia pot fi evaluaţi de o comisie special desemnată de ANC şi dacă dovedesc cunoştinţe în domeniu, durata cursului de calificare poate fi redusă cu 50% conform legislaţiei.

Obiective specifice

41