Zona Metropolitană Constanţa

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

PRIMA STRUCTURĂ ADMINISTRATIVĂ DE TIP EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Zona Metropolitană Constanţa are o populaţie de cca. 500 000 de locuitori şi reprezintă prima structura administrativă de acest tip din România, fiind alcătuită din 14 localităţi: municipiul Constanţa, oraşele: Năvodari, Eforie, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol şi comunele: Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu şi Poarta Albă.

De asemenea, Zona Metropolitană Constanţa se doreşte a fi un instrument administrativ eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepantelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

In acest sens obiectivele constituirii Zonei Metropolitane Constanţa sunt:

  • Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
  • Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană;
  • Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
  • Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
  • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
  • Dezvoltarea economică integrată;
  • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
  • Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

Potrivit unui studiu realizat de specialişti în domeniul dezvoltării urbane de pe plan local, împreună cu experţi O.M.A. – Divizia Europa Centrală şi de Est, Zona Metropolitană Constanţa va atrage în următorii 10 – 15 ani investiţii de peste 30 de miliarde de euro.

Cele mai importante investiţii vor fi în sectorul imobiliar, urmând cele în infrastructură, turism şi comerţ. De asemenea, investiţii importante, de peste 4,5 miliarde de euro, vor fi angrenate şi în industrie şi servicii, în aceste sectoare urmând a fi create peste 15000 de noi locuri de muncă.

Investiţiile publice ocupă un rol important în ecuaţia dezvoltării integrate a zonei. În acest sens, au fost deja demarate proiecte importante cum ar fi: varianta de ocolire a municipiului Constanţa în regim de autostradă; reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în Zona Metropolitană Constanţa şi regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Constanţa. Toate aceste proiecte însumează investiţii de peste 600 de milioane de euro.

În acest context, Zona Metropolitană Constanţa va facilita din punct de vedere tehnic elaborarea şi implementarea unor proiecte comune, la scară regională, prin construirea unei expertize în acest domeniu, prin îmbunătăţirea capacităţii administrative de gestionare a unor astfel de acţiuni (în contextul regulilor specifice impuse de diverşi finanţatori) şi prin posibilitatea angajării in comun a unor resurse.

A.D.I. Zona Metropolitană Constanţa a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricărei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permanenta iniţiativele parteneriale între actorii din mediul rural. La nivelul mediului rural din judeţele Constanţa şi Tulcea vor fi implementate sau se află în curs de implementare mai multe proiecte de investiţii, finanţate din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene, orientate în special spre îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zonele rurale şi spre crearea de noi oportunităţi de angajare pentru aceştia.

De asemenea, A.D.I. Zona Metropolitană Constanţa a dezvoltat o serie de iniţiative parteneriale cu localităţile învecinate anterior realizării prezentului proiect, orientate spre facilitarea schimbului de bune practici şi spre implementarea unor măsuri integrate de dezvoltare simultană a potenţialului regiunii acoperite de respectivele localităţi.

A.D.I. Zona Metropolitană Constanţa a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane din mediul urban şi rural, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii.

A.D.I. Zona Metropolitană Constanţa desfăşoară cu regularitate activităţi de consiliere, mediere, informare şi formare pentru persoanele înregistrate în baza de date ca având statutul de şomer. In acest sens, Partenerul 2 a iniţiat multiple parteneriate, cu entităţi aparţinând mediului public şi mediului privat, în scopul diversificării activităţilor de informare, mediere şi formare, astfel încât acestea să acopere o gamă cât mai largă şi mai completă de nevoi.

www.zmc.ro