Vent Consulting Team

Societatea Comercială VENT CONSULTING TEAM S.R.L.

Partenerul este o societate comercială cu o vastă experienţă în domeniul managementului de proiect, în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi în domeniul desfăşurării campaniilor de informare şi publicitate aferente unor astfel de proiecte.

Misiunea companiei o reprezintă atât promovarea serviciilor, consolidarea poziţiei pe o piaţă în plină expansiune, cât şi continuarea dezvoltării calităţii prin investiţii în tehnologii cât mai puţin poluante, dar totodată şi prin investiţii în resursa umană. Crearea şi consolidarea unui climat favorabil dezvoltării unei relaţii de durată între noi şi clienţii noştri se bazează pe valori precum încredere şi respect, calitate şi competitivitate. Este important ca beneficiarii să aibă siguranţa serviciilor noastre, dublată de sentimentul de confidenţialitate.

Având în vedere experienţa vastă în domeniul managementului de proiect, în domeniul scrierii şi implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi în domeniul publicităţii unor astfel de proiecte, dispune de experienţă şi resurse necesare pentru implementarea proiectului.

Ansamblul activităţilor prezentate nu sunt exhaustive, dar asigură baza necesară implementării prezentului proiect.

VENT CONSULTING TEAM desfăşoară cu regularitate activităţi de management de proiect, dispunând de o importanţă experienţă în domeniu. De asemenea, a furnizat servicii de management de proiect şi activităţi de promovare şi publicitate, cu respectarea întocmai a prevederilor din Manualele de Identitate Vizuală în cadrul mai multor proiecte. În acest sens, se poate aprecia că societatea dispune de un portofoliu de clienţi vast, provenit atât din mediul public, cât şi din mediul privat. Situaţia financiară solidă şi echilibrată a partenerului, precum şi rezultatele avute în activităţile desfăşurate, concretizate prin multiple recomandări favorabile din partea beneficiarilor, scoate în evidenţă faptul că partenerul reprezintă o instituţie susceptibilă de a contribui în mod semnificativ la succesul proiectului.

Partenerul a iniţiat/va iniţia şi/sau a demarat o serie de proiecte cu acoperire locală, regională şi naţională. Din ansamblul proiectelor realizate, cele mai semnificative se referă la:

  • Servicii de consultanţă privind implementarea unui proiect în cadrul POSCCE;
  • Servicii de consiliere a beneficiarului în managementul şi implementarea proiectului de investiţii destinat accesării de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional.

În prezent, acesta este partener în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU Axa Prioritara nr. 5 DMI 5.2 implicându-se activ pentru buna implementare a acestuia şi fiind responsabil cu activitatea de informare, publicitate şi conştientizare a grupului ţintă, fiind direct răspunzător pentru respectarea tuturor elementelor asumate prin Cererea de Finanţare cu privire la activitatea de informare şi publicitate şi respectarea elementelor de identitate vizuală POSDRU.

www.ventsys.ro