Comunicat de presă eveniment 23-24 octombrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Incluziune socială pentru o viață mai bună

În zilele de 23 – 24 octombrie 2015, respectiv vineri și sâmbătă, începând cu ora 12:30, VENT CONSULTING TEAM S.R.L. a organizat, la Hotel RAMADA PARC Sala Terra, reuniunea membrilor și potențialilor membri ai rețelei de parteneriat format în cadrul proiectului Incluziune socială pentru o viață mai bună, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/143268.

Proiectul aflat în implementare de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, S.C. Vent Consulting Team S.R.L., Asociația One Profi are ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială).

Fiecare om are nevoie de şansa de a se dezvolta. Este foarte plăcut modul cum am ajuns să ne înţelegem. Esenţialul a fost atins. Sperăm într-o bună încadrare pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate şi considerăm ca experimentând incluziunea socială alături de noi aceste persoane vor deveni mai active si prezente în societate contribuind la bunăstarea ei. Mesajul lansat Cristian MATEI – Vent Consulting Team S.R.L.

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat, precum şi persoane din grupul ţintă.

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact: contact@ventteam.ro; telefon/fax: 0213128457; website: www.integrare-sociala.ro. Persoana de contact: Ionescu Eugen – asistent manager.

Comunicat de presă