Argument

Proiectul a fost gândit şi elaborat pornind de la recomandările, strategiile şi obiectivele identificate în POSDRU 2007-2013 şi DCI (Document Cadru de Implementare), structurat sub influenţa analizei situaţiei actuale de pe plan naţional şi a tendinţelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpună în practică, prin măsuri şi instrumente active strategii menite să susţină, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a unei organizaţii în particular şi a unei societăţi în general.

Integrare Sociala - ArgumentPrin activităţile propuse prin proiect, respectiv: consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială, programe de calificare în meserii căutate pe piaţa muncii cu scopul integrării persoanelor vulnerabile aparţinând grupului ţintă şi de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare, dezvoltarea stimei de sine, încrederea în propria putere de a depăşi obstacolele psihologice – acestea se integrează perfect în obiectivele DMI.

De asemenea, proiectul este relevant pentru obiectivul general POSDRU prin prisma faptului că acesta contribuie la facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, respectiv persoane de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, tinerii care părăsesc la împlinirea vârstei de 18 ani instituţiile sistemului de stat de protecţie în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. Proiectul urmăreşte asigurarea condiţiilor propice pentru dezvoltarea continuă a carierei a 1417 de persoane vulnerabile (957 persoane de etnie romă, 220 persoane cu dezabilităţi şi 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială) prin participarea la servicii de informare şi consiliere în carieră. La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilităţii în rândul acestor persoane vulnerabile din sectoarele vizate prin proiect.